Δομές Ειδικής Αγωγής
24
Οκτ

Στη Ελληνική επικράτεια οι δομές που απευθύνονται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι:

  • Τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τα τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ τα οποία δέχονται μαθητές μέχρι το 7ο  έτος της ηλικίας τους.
  • Τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ τα οποία δέχονται μαθητές μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας τους
  • Τα γυμνάσια ΕΑΕ τα οποία περιλαμβάνουν μια προκαταρκτική τάξη πέρα από τις τρεις επόμενες, δέχονται μαθητές με ελαφριές δυσκολίες μάθησης ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ και απευθύνεται σε μαθητές μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια τα οποία εφαρμόζουν πρόγραμμα εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση. Σε αυτά μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
  • Τα γενικά λύκεια ΕΑΕ τα οποία περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τις τρεις επόμενες, δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές με ελαφριές δυσκολίες μάθησης να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη ύστερα από πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ και  απευθύνεται σε μαθητές μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια τα οποία έχουν διάρκεια φοίτησης τέσσερα έτη και μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι του επαγγελματικού γυμνασίου.
  • Η ειδική επαγγελματική σχολή ή οποία έχει διάρκεια φοίτησης τέσσερα έτη και στην οποία μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι του επαγγελματικού γυμνασίου.
  • Τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) δέχονται απόφοιτους δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ. Η διάρκεια φοίτησης έχει διάρκεια από πέντε έως οκτώ έτη. Η πρώτη εγγραφή σε ΕΕΕΕΚ γίνεται μέχρι το 16ο έτος της ηλικίας ενώ σε περιοχές που δεν έχουν ιδρυθεί ή δεν λειτουργούν ΕΕΕΕΚ η πρώτη εγγραφή μπορεί να γίνει ως και το 20ο έτος της ηλικίας.