Συντάκτης: niki

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι μια ευκαιρία να ενθαρρύνετε τους μαθητές να επιστρέψουν στο σχολείο με ενθουσιασμό και να δημιουργήσετε μια θετική ατμόσφαιρα στην τάξη. Εδώ είναι μερικές δραστηριότητες που μπορείτε να εξετάσετε: Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας θετικής και συνεργατικής ατμόσφαιρας στην αρχή της σχολικής χρονιάς και να ενθαρρύνουν […]

Αν θέλετε να βοηθήσετε ένα παιδί να αναπτύξει την αναγνωστική ευχέρεια πριν αρχίσει την πρώτη δημοτικού, μπορείτε να του παρέχετε τις παρακάτω δραστηριότητες: Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας του παιδιού σας πριν αρχίσει την πρώτη δημοτικού. Θυμηθείτε να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του παιδιού και […]

Οι καλοκαιρινές διακοπές προσφέρουν μια υπέροχη ευκαιρία να ανακαλύψουν και να απολαύσουν νέες δραστηριότητες τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Εδώ είναι μερικές ιδέες: Αυτές είναι μόνο μερικές ιδέες για δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Σημαντικό είναι να λαμβάνετε υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες […]

Η αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία της λοίμωξης COVID – 19 (Corona Virus Disease 2019) συνιστά μια πρόκληση για τη σχολική καθημερινότητα. Εκπαιδευτικοί και μαθητές καλούνται να μεταβάλουν τους τρόπους με τους οποίους διδάσκουν και διδάσκονται, ούτως ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να καταστεί και πάλι εφικτή και αποτελεσματική. Η πανδημία COVID – 19 έχει επηρεάσει […]

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με αυτισμό δίνουν έμφαση στην πρώιμη έναρξη, στις δραστηριότητες μικρής χρονικής διάρκειας, στη μικρή αναλογία δασκάλου/μαθητή, στην εκπαίδευση και ενεργό εμπλοκή των γονεών καθώς και στη συνεχή αξιολόγηση της προόδου!!

1.Παρατηρήστε και κρατήστε σημειώσεις.  Βλέποντας το παιδί σας πιο στενά και κρατώντας σημειώσεις για τη συμπεριφορά του μπορεί να σας βοηθήσει να την κατανοήσετε. Επίσης οι σημειώσεις σας θα είναι χρήσιμες όταν μιλάτε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τους δασκάλους του παιδιού σας και με τους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευσή του. 2.Ακούστε το […]