Βοηθάει η συχνή επικοινωνία γονέων εκπαιδευτικών το παιδί;

Χαραλάμπους Ασπασία___  21/2/2021

Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι πιο ενεργός σε σύγκριση με παλιότερα. Στην ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η δυνατότητα των γονέων να συμμετέχουν στη σχολική λειτουργία είναι κατοχυρωμένη με νόμους, εδώ και δεκαετίες. Η συμμετοχή των γονέων στο εκπαιδευτικό σύστημα όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και ενθαρρύνεται. Όταν οι γονείς επικοινωνούν συχνά με τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά φαίνεται να συμπεριφέρονται καλύτερα στο σχολείο και να συμμετέχουν στα μαθήματα με περισσότερο ενδιαφέρον.

Στις μέρες μας, πολλές φορές η συνεργασία εκπαιδευτικών γονέων φαίνεται δύσκολη και δεν είναι λίγες οι φορές που δημιουργούνται διαφωνίες, προστριβές και συγκρούσεις. Είναι πολύ σημαντικό εξαρχής να ορίζεται από το σχολικό περιβάλλον ένα συμβόλαιο μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών όπου θα γίνεται ξεκάθαρος ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων. Πολλές σχολικές μονάδες οργανώνουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μια ημερίδα ενημερώντας τους γονείς και εκπαιδευτικούς για αυτή τη διαδικασία. Οι γονείς εκεί θα ενημερώνονται πως έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθώντας συγκεκριμένους όρους συνεργασίας που θα βασίζονται σε αμοιβαία κατανόηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως κάποιος γονέας μπορεί να αναμειγνύεται στην εκπαιδευτική διαδικασία κάνοντας υποδείξεις στον εκπαιδευτικό με προσβλητικό και άκομψο τρόπο.
Γονείς και εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν μια ανταγωνιστική συνεργασία, αλλά μια συνεργασία συμπληρωματική και αμοιβαία υποστηρικτική με σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση του παιδιού.
Οι σχολικές μονάδες είναι σημαντικό να δημιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς και να υπάρχει δυνατότητα συζήτησης και συνεργασίας σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η ανάπτυξη θετικού κλίματος και αυθεντικής επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών βοηθάει το παιδί να αποκτήσει κίνητρα για καλύτερη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά στο σχολείο.


Το σχολικό πλαίσιο οφείλει να ακολουθεί αποτελεσματικές μορφές επικοινωνίας με τους γονείς. Παραδείγματος χάρη, είναι σημαντικό να πραγματοποιεί συναντήσεις με τον κάθε γονέα ξεχωριστά ή να εφαρμόζει πρόγραμμα που να περιλαμβάνει σημειώσεις, γραπτές ενημερώσεις, τηλεφωνήματα ή άλλες μορφές επικοινωνίας με τους γονείς. Εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνουν τους γονείς για τις δεξιότητες που το παιδί πρέπει να κατακτήσει για κάθε σχολική βαθμίδα καθώς πως να βοηθούν τα παιδιά τους στην ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σπίτι και πως να τους θέτουν νέους στόχους.
Μία στενή σχέση επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια αποβαίνει προς όφελος του παιδιού.

 

Χαραλάμπους Ασπασία

Αναπτυξιακή Ψυχολόγος

Σύμβουλος Οικογενειακής Θεραπείας