Συντάκτης: aspa

Weather

Four seasons

Food

Colours

Colours

Animals

Χαραλάμπους Ασπασία, 6/4/2022 Η σειρά γέννησης αδελφών φαίνεται να επηρεάζει τη συναισθηματική του θέση του παιδιού μέσα στην οικογένεια του καθώς επίσης και τις μελλοντικές του σχέσεις του με το/η σύντροφο και τα παιδιά του. Η σειρά γέννησης των αδελφών έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία. Εδώ, θα ανατρέξουμε στις υποθέσεις που έκανε στην εργασία του ο […]

Χαραλάμπους Ασπασία__ 30/3/2022 Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής του, το βρέφος νιώθει πως δεν είναι μια ξεχωριστή οντότητα από το περιβάλλον του. Γύρω στον 8ο μήνα αρχίζει να διακρίνει τους ανθρώπους τριγύρω του και να αναπτύσσει στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με τα κύρια πρόσωπα φροντίδας του. Στο άγχος αποχωρισμού, το παιδί νιώθει άγχος […]

Χαραλάμπους Ασπασία___ 21/2/2022 Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι πιο ενεργός σε σύγκριση με παλιότερα. Στην ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η δυνατότητα των γονέων να συμμετέχουν στη σχολική λειτουργία είναι κατοχυρωμένη με νόμους, εδώ και δεκαετίες. Η συμμετοχή των γονέων στο εκπαιδευτικό σύστημα όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και ενθαρρύνεται. Όταν οι γονείς […]

Χαραλάμπους Ασπασία______ 1/12/2021 Όρια και υποσυστήματα Κάθε οικογένεια αποτελείται από υποσυστήματα. Τα υποσυστήματα είναι μικρές μονάδες μέσα στην οικογένεια που έχουν κάποιο κοινό μεταξύ τους, όπως το ίδιο φύλο, την ίδια γενιά, τα ίδια ενδιαφέροντα, κοινή λειτουργεία. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το υποσύστημα των γονέων, των συζύγων, των αδελφών, κλπ. Κάθε οικογενειακό υποσύστημα έχει συγκεκριμένες λειτουργίες […]