Συντάκτης: admin

Στη Ελληνική επικράτεια οι δομές που απευθύνονται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι: Τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τα τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ τα οποία δέχονται μαθητές μέχρι το 7ο  έτος της ηλικίας τους. Τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ τα οποία δέχονται μαθητές μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας τους Τα […]